Yuppi :D

Znalazłem Session savera działającego pod FF 1,5b 😀. Co było jedyną przeszkodą na pełnym przejsciu na deerparka 🙂

naukowcy donoszą


If we view Pi as a big, random string of numbers (which is close enough for our purposes), then we can figure out the odds of finding any string in the first 100 million digits of Pi:
Number Length Chance of Finding

  • 1-5 100%
  • 6 Nearly 100%
  • 7 99.995%
  • 8 63%
  • 9 9.5%
  • 10 0.995%
  • 10 0.995%%


za Pi Query

tak jest nudzi mi się 🙂